18 jan 2024

Is bouwen in CLT duur(der)?

delen
CLT bouw

Bouwen met Cross-Laminated Timber (CLT) heeft de afgelopen jaren aanzienlijke populariteit gewonnen als een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele bouwmethoden. Hoewel CLT bekend staat om zijn vele voordelen, bestaat er soms twijfel over de kosten ervan. In dit artikel onderzoeken we de waarheid achter de kosten van bouwen in CLT en kijken we naar de factoren die van invloed kunnen zijn op de totale kosten.

Wat is Cross-Laminated Timber (CLT)?

Cross-Laminated Timber, of kortweg CLT, is een bouwmateriaal dat bestaat uit meerdere lagen houten planken die haaks op elkaar zijn verlijmd. Door dit proces ontstaat een sterk en stabiel paneel dat kan worden gebruikt voor wanden, vloeren en daken van gebouwen. CLT heeft verschillende voordelen, zoals hoge sterkte, brandwerendheid, geluidsisolatie en duurzaamheid.

De initiële kosten van CLT

Bij het vergelijken van de initiële kosten van CLT met traditionele bouwmaterialen zoals beton en staal, kan CLT duurder lijken. Dit is grotendeels te wijten aan de hogere materiaalkosten van CLT. Hout is echter een hernieuwbare bron en de prijzen kunnen variëren afhankelijk van de regio en beschikbaarheid. Het is belangrijk op te merken dat de initiële kosten van bouwen in CLT vaak hoger zijn, maar dat er ook andere kostenbesparende voordelen zijn die moeten worden overwogen.

Kostenbesparingen op lange termijn

Hoewel de initiële kosten van bouwen in CLT hoger kunnen zijn, biedt het materiaal aanzienlijke kostenbesparingen op lange termijn. Vanwege de efficiënte prefabricatie en snelle installatie van CLT-systemen kan de bouwtijd worden verkort, waardoor de arbeidskosten worden verlaagd. Bovendien biedt CLT uitstekende thermische isolatie-eigenschappen, wat kan resulteren in lagere energiekosten voor verwarming en koeling van het gebouw gedurende de levensduur.

Duurzaamheid en milieueffecten

Een ander belangrijk aspect om te overwegen bij de kosten van CLT is de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Hout is een hernieuwbare grondstof die koolstof opslaat, in tegenstelling tot beton en staal, die aanzienlijke hoeveelheden CO2 uitstoten tijdens de productie. Daarom kan bouwen met CLT helpen bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van een gebouw. Bovendien kunnen gebouwen van CLT op termijn worden gedemonteerd en het hout kan worden hergebruikt of gerecycled, wat bijdraagt aan de circulaire economie.

Effect energieprijs op het bouwmateriaal

Hoewel dit artikel zich richt op de kosten van bouwen in CLT, is het interessant om het effect van de gasprijs op de bouwprijs in beton te benadrukken. Beton is een veelgebruikt bouwmateriaal dat sterk afhankelijk is van de productie van cement, waarvoor aanzienlijke hoeveelheden energie nodig zijn. Een belangrijk element in de productie van cement is het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder gas. Wanneer de gasprijzen stijgen, kan dit leiden tot hogere productiekosten van beton, wat op zijn beurt de bouwprijs kan beïnvloeden. Het is belangrijk om rekening te houden met deze fluctuaties in de gasprijzen bij het evalueren van de totale kosten van verschillende bouwmaterialen, inclusief beton.

Bron: www.centrumhout.nl